İnsan Kaynakları

Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.

İnsan Kaynakları

Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.

Politikalarımız

Şirket amaçlarının gerçekleşmesinde insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak insan kaynakları politikamızı "önce insan" diyerek oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu çerçevede olmak üzere, insan kaynakları temel politikamız, çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, onların motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliği arttırmaktır.


Ana Hedeflerimiz

Değişime ve yeniliğe açık.

Öğrenen ve sürekli kendini geliştirme çabası gösteren.

Takım ruhu ve "Biz Bilinci" ile hareket ederek çabalarını kişisel performansın yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profili yakalamak ve şirket genelinde "Toplam Kalite Yönetimi" ni hayata geçirmektir.

Çalışanlarımızın aidiyet duygularını güçlendirmek için onlara sağlanan gelişim olanakları ile, performansa dayalı ücret ve kariyer fırsatlarını şirket imkanlarına paralel olarak iyileştirmek.


Değerlerimiz

"Önce İnsan" yaklaşımı çerçevesinde:

Çalışanların insanlık onurlarına saygı duyar onlara güvenir, takdir eder ve başarıyı paylaşır.

Çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliğine önem verir.

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri ile, çevre sağlığı konusuna önem verir.


İŞ BAŞVURU FORMU